درخواست جلسه مشاوره

سرویس احراز هویت دیجیتال مبتنی بر ویدئو (VideoVerify As a Service)

سرویس تأیید هویت مبتنی بر ویدئو (Video Selfie Verification Service) شامل ویژگی های زیر است:

  • تطبیق چهره موجود در ویدئو سلفی و چهره موجود در تصویر سند هویتی (کارت ملی، پاسپورت، شناسنامه، گواهینامه و ….)
  • تشخیص زنده بودن ویدئو (Liveness Detection)
  • جلوگیری از Deep Fake و سرقت هویت با استفاده از الگوریتم‌های anti-Spoofing
    • استفاده از کپچای حرکتی مانند تشخیص جهت حرکت (Movement Detection) 
    • تشخیص گفتار (Speech Detection)
    • ……