به طور کلی فرایند احراز هویت دیجیتال ویدا به صورت زیر انجام می پذیرد:

  1. بر اساس درخواست مشتری و انتخاب نوع خدمات، تصاویر با ویدئو سلفی کاربر به عنوان ورودی به سرویس احراز هویت دیجیتال ویدا داده می‌شود.
  2. بعد از دریافت ورودی‌ها و انجام پیش‌پردازش‌های لازم بر روی آن‌ها، مرحله تشخیص چهره با استفاده از فناوری‌های روز دنیا مانند پردازش تصویر و راه‌کارهای پیشرفته هوش مصنوعی انجام می‌شود.
  3. در صورت نیاز به استخراج اطلاعات متنی از تصاویر ورودی، این کار با استفاده از الگوریتم‌های تشخیص خودکار متن از تصاویر (OCR) صورت می‌گیرد.
  4. در مرحله بعد نکته اصلی و مهم استفاده از راه‌کارهایی به منظور جلوگیری از سرقت هویت است که در این راستا سرویس احراز هویت دیجیتال ویدا با استفاده از راه‌کارهایی مانند تشخیص زنده بودن (Liveness Detection) و تشخیص حرکات کاربر به مقابله با سرقت هویت می‌پردازد.
  5. در نهایت چهره‌های استخراج شده از ورودی با یکدیگر تطابق داده شده (Verification) و به عنوان خروجی تأیید و یا عدم تأیید اصالت هویت دیجیتال کاربر اعلام می‌شود.